Filosofische Wijsheid

Door: Ons Pa

Waar maken we ons eigenlijk druk om ?

Er zijn slechts twee dingen om je druk over te maken.

Je voelt je gezond of je bent ziek.

Als je gezond bent heb je niets om je druk over te maken.

Maar als je ziek bent zijn er twee dingen om je druk over te maken.

Of je wordt weer gezond of je gaat dood.

Als je weer gezond wordt heb je niets om je druk over te maken.

Als je dood gaat heb je twee dingen om je druk over te maken.

Of je gaat naar de hemel of naar de hel.

Als je naar de hemel gaat heb je niets om je druk over te maken.

Als je naar de hel gaat heb je het daar zo druk met handen geven

aan vrienden en Bloglezers dat je toch ook geen tijd meer hebt om je druk te maken.

Pa