Naar Chantada

We gaan naar Chantada. We hebben een puntenlijstje wat we af gaan werken.  We gaan om boodschappen. We gaan naar Galichip om te vragen waarom we een 3G verbinding hebben. We moeten even naar een boekenwinkel. We moeten een pakje…